Xe Vinfas Lux SA 2021 bản Premium chạy 2 vạn km. Giá siêu tốt cho anh em bắt đáy.